Har en fråga? Ring en expert
BEGÄR EN GRATIS KONSULTATION

Öppet företag i Nederländerna

YouTube-video
GRATIS inledande samråd
VERKSAMHETSLAG EXPERT
24-HOUR RESPONS TID
100% tillfredsställande garanterad

Hur öppnar man ett företag i Nederländerna?

Att öppna ett företag i Nederländerna kan kräva lite extra ansträngning om du inte är infödd och inte vet språket. Detta borde naturligtvis inte vara ett hinder för att utöka dina möjligheter att öppna ett företag i Holland. Vårt företag erbjuder dig den hjälp som krävs för att öppna och underhålla ett företag.

Vi har hjälpt många utlänningar att framgångsrikt slutföra förfarandet för att öppna ett företag i Holland. Vi ser till att företagsbildningen utförs i enlighet med de lokala reglerna. Där det är möjligt hjälper vi och försöker få relevanta subventioner och tillstånd.

Är du osäker på den juridiska formen som bäst passar ditt företag? Om du vill öppna ett företag i Nederländerna kan vi hjälpa dig genom att klargöra de förfallna skulderna och skatterna för olika enheter.

Våra senaste kunder

Öppna ett holländskt företag som utlänning

Nederländerna är öppet för entreprenörer från hela världen att starta ett holländskt företag som utländsk medborgare. I hundratals år har välmåendet i detta lilla men berömda land varit beroende av internationella affärer. Detta är också en av anledningarna till att de lokala invånarna nästan alla är tvåspråkiga, i vissa fall till och med trespråkiga. Ungefär 97 % av den nederländska befolkningen behärskar engelska språket. Därmed är Nederländerna nummer ett i världen när det gäller språkkunskaper med engelska som andraspråk. Som utländsk entreprenör kan du självklart dra nytta av detta intressanta faktum, eftersom det gör affärer internationellt mycket lättare. Vi kommer att diskutera några andra fördelar med Nederländerna som grund för ditt företag senare, men först kommer vi att beskriva etableringsförfarandet kort nedan.
öppna ett företag Nederländerna

Varför välja Nederländerna för att etablera ett företag?

Det finns många anledningar till varför Nederländerna är ett toppval om du funderar på att öppna ett företag i Europeiska unionen (EU) eller utomlands i allmänhet. Först och främst ger direkt tillgång till EU dig massor av möjligheter och sätter dig i en ledande position när det gäller internationella affärer. Särskilt om du siktar på att expandera internationellt, eftersom EU och Nederländerna i synnerhet ses som portar till resten av världen. Du kommer också att kunna dra nytta av EU:s inre marknad, som gör handeln mellan länder mycket snabbare, effektivare och enklare. Holland är känt för sin internationella handelskapacitet och är strategiskt positionerat för detta. Du har tillgång till Rotterdams hamn och Schiphol flygplats, som ligger bara lite mer än en timmes bilresa från varandra.

Det finns andra faktorer som gör Nederländerna till en fantastisk plats för entreprenörer. Klimatet är extremt konkurrenskraftigt och företagsvänligt, samtidigt som regeringen aktivt stimulerar (utländskt) entreprenörskap för att attrahera en färgstark mängd internationella företag. Många världsberömda varumärken har redan sina huvudkontor eller dotterbolag här, som Panasonic, Discovery, Google och liknande stora multinationella företag. Om du planerar att anställa personal kan du välja mellan en nästan helt tvåspråkig eller till och med trespråkig arbetsstyrka. Holländarna är välutbildade och högutbildade, eftersom det finns många utmärkta universitet i landet. Miljön är mycket öppen för utländsk påverkan, därav den extremt höga mångfalden i landet. Det spelar ingen roll var du kommer ifrån, här välkomnas du alltid med öppna armar.

Nederländernas regering värdesätter det ekonomiska bidraget från nationella såväl som internationella entreprenörer och stödjer företagare att öppna ett företag i Nederländerna. 1996 vidtog det nederländska ekonomiministeriet (Ministerie van Economische Zaken) åtgärder för att hjälpa små och medelstora företag/företag (SMF) att ta sig in på import- och exportmarknaderna. Landet erbjuder många gynnsamma förutsättningar för mindre företag, vilket gör att du kan börja blygsamt här och ändå nå framgång senare. Oberoende företag representerar kärnan i landets ekonomi: många ägare av små och medelstora företag, som kallas "Midden en Klein bedrijf" (MKB-ers) på nederländska, väljer att öppna ett företag i Nederländerna. I EU och internationella institutioner, t.ex. FN, WTO och Världsbanken, kategoriseras sådana företag som små och medelstora företag. Dessa företag är lätta att öppna i Holland. Ändå, om du redan äger ett framgångsrikt företag utomlands och vill expandera till Nederländerna, är dina chanser att lyckas också avsevärt höga. Kolla in vår hemsida för mer information, och kontakta oss gärna för mer information.

Nederländernas blomstrande ekonomi

Som vi redan kort påpekat ovan har Nederländerna varit känt över hela världen som en mycket framgångsrik handelsnation. Utöver det prisas landet också världen över för sin stabila och blomstrande ekonomi. Den huvudsakliga (och överlägset största) industrin i landet är livsmedels- och dryckessektorn, men det finns andra stora industrier som är mycket välkomnande för nya entreprenörer, såsom:

 • Teknik och AI
 • IT och IKT
 • Finansiell industri
 • Sjukvård och läkemedel
 • Kemisk industri
 • Teknik
 • Logistiksektorn
 • Import och export
 • Infrastruktur och vattenförvaltning
 • Innovation och framsteg i allmänhet (i alla sektorer)
De holländska universiteten är starkt engagerade i den holländska regeringen, såväl som entreprenörsvärlden för att kunna komma med de mest innovativa och nya produkterna, lösningarna, varor, tjänster och idéer. Detta erbjuder stora möjligheter för (unga) entreprenörer med enastående visionära idéer, eftersom Nederländerna erbjuder många alternativ för att implementera sådana idéer och lösningar. Holländarna letar faktiskt alltid efter sätt att förbättra nuvarande processer och produkter; om det finns ett bättre sätt kommer de säkert att hitta det!

Många utländska handlare har öppnat företag i Nederländerna under de senaste decennierna, vilket har bidragit till dess ekonomiska tillväxt. Många av dessa utländska entreprenörer är i handels- eller tillverkningsföretag. Nederländerna har tilldelats 4:e plats som "bästa land för företag" i det årliga Forbes-indexet. Holländarna är också 4:a i indexet för "mest konkurrenskraftiga länder för företag". En stor personlig frihet, fokus på innovation, tydlig lagstiftning och många intressanta subventioner och möjligheter för företagare bidrar till denna framgång. Dessutom är Nederländerna en av de grundande medlemmarna av Europeiska unionen och åtnjuter respekten från de andra medlemsstaterna som sådana. Huvudvalutan i Nederländerna är euron.

 Rotterdams hamn anses vara porten till Europa, eftersom det mesta av den internationella sjöfartshandeln mellan Europa och andra större hamnar går genom Rotterdam. Nederländarnas handelsmentalitet betyder att de har utmärkta kunskaper i flera främmande språk. Således kan du enkelt driva ett företag utan att tala ett enda ord holländska språket. Detta positionerar Nederländerna som en utmärkt jurisdiktion för alla europeiska marknader och även internationella marknader.

Några av våra senaste kunder

Intercompany Solutions är ett välkänt varumärke i Nederländerna och utomlands som en pålitlig införlivande agent i Nederländerna. Vi letar ständigt efter möjligheter att dela våra lösningar med utländska företagare.

Vilken typ av företag ska jag bilda i Nederländerna?

Det finns många juridiska personer att välja mellan i Nederländerna, vilket kan göra beslutet för en viss företagsform lite komplicerat om du inte kan mycket om sådana ämnen. Generellt sett har varje separat juridisk person sina egna fördelar och fallgropar, samtidigt som alla juridiska personer också är skräddarsydda för vissa affärstyper och mål. Framför allt startar de flesta utländska entreprenörer som vi har att göra med en holländsk BV i Nederländerna. En av anledningarna till detta val är att Dutch BV inte kräver att du är officiell bosatt i Nederländerna för att etablera den här typen av företag. Utöver det är Dutch BV ett aktiebolag, så i händelse av företagets konkurs har du inget personligt ansvar gentemot borgenärerna. Även om de flesta av våra kunder föredrar den holländska BV, kommer vi att lista alla möjliga juridiska personer nedan, inklusive en kort beskrivning av varje enhet och några av egenskaperna hos denna specifika enhet.

De olika företagstyperna i Nederländerna

I Nederländerna kan du välja mellan en mängd olika juridiska företagsenheter. Det finns en betydande skillnad mellan icke-inkorporerade företagsstrukturer (”rechtsvormen zonder rechtspersoonlijkheid”) och inkorporerade företagsstrukturer (”rechtsvormen met rechtspersoonlijkheid”). Den största skillnaden mellan dessa två är att det inte finns någon skillnad mellan dina privata och affärstillgångar i en icke-inkorporerad verksamhet, medan en inkorporerad affärsstruktur ses som en helt separat enhet enligt lag. Så om du skapar skulder med din oregistrerade verksamhet kan du personligen hållas ansvarig för dem. Om du väljer en registrerad verksamhet, separerar du privata och affärstillgångar och åtnjuter därmed skydd från företagens skulder i de flesta fall; detta är också känt som begränsat ansvar. Det skiljer sig per enhet, men holländska BV och NV är bra exempel på detta. Om du också vill dra nytta av fördelarna med begränsat ansvar är BV det överlägset mest lämpliga alternativet för ditt företag. Om du vill ha hjälp med ditt val är du välkommen att kontakta Intercompany Solutions närsomhelst.
Kontakta oss

Ej införlivade affärsstrukturer

 • Enmansföretag (Eenmanszaak eller ZZP)
 • Limited partnership (Commanditaire vennootschap eller CV)
 • Allmän partnerskap (Vennootschap onder firma eller VOF)
 • Professionellt partnerskap (Maatschap)
 • Rederi (Rederij)

Inkorporerade affärsstrukturer

 • Privat aktiebolag (Besloten vennootschap eller BV)
 • Aktiebolag (Naamloze vennootschap eller NV)
 • Kooperativ (Coöperatie)
 • Ömsesidigt försäkringsbolag (Onderlinge waarborgmaatschappij)
 • Stiftelsen (Stichting)
 • Association (Vereniging)
Lagkraven skiljer sig åt mellan verksamhetsstrukturerna och det finns också ganska stora skillnader i allmänna krav på etablering, sättet man betalar skatt på och strukturen på respektive juridisk person. Den affärsstruktur som oftast väljs av utlänningar är den holländska BV på grund av de många praktiska och taktiska fördelarna med denna juridiska enhet. Om du vill ha personlig rådgivning om den bästa juridiska personen för ditt (framtida) företag, Intercompany Solutions är alltid redo att hjälpa dig med alla frågor du kan ha.

Det finns några grundläggande frågor du kan ställa dig själv för att avgöra vilken juridisk person som bäst passar dina behov. Dessa frågor är anpassade till syftet med ditt företag och hur du vill utföra dagliga affärsaktiviteter. De ovan nämnda juridiska personerna har alla sina för- och nackdelar. Först måste du göra en grov klassificering utifrån tre frågor. Den första frågan är om du vill göra vinst; i så fall är stiftelsen och föreningen redan undantagna eftersom dessa är ideella organisationer. Den andra frågan är om du vill samarbeta med andra. Om svaret är "ja", är även enskild firma uteslutet. Den tredje frågan är om du personligen vill vara helt eller delvis ansvarig. Om svaret är 'ja' kan du välja enskild firma, handelsbolag, handelsbolag eller kommanditbolag. Om svaret är "nej", är ett publikt eller privat aktiebolag bäst för dig. Valet av juridisk person beror också till stor del på vilken typ av verksamhet du vill starta. Vill du anställa personal? Ska du göra stora investeringar, eller behöver du mycket kapital? Räknar du med att löpa stora ekonomiska risker? Om du svarar på alla dessa frågor med "ja", är det bäst att välja en holländsk BV eller NV. Om du svarar nej på frågorna är det en enskild firma som skulle passa dig bäst. Om du vill samarbeta med andra kan du välja ett professionellt handelsbolag, ett handelsbolag, ett kooperativ eller ett kommanditbolag. Tänk på att den holländska BV alltid är det bästa valet för utländska entreprenörer.

Enmansföretag (Eenmanszaak eller ZZP)

Av alla juridiska former är enskild firma den mest populära i Holland när man tittar på startande holländska entreprenörer. De allra flesta nystartade företagare och egenföretagare startar som enskild firma. Namnet säger faktiskt allt: bara en person är ägare till ett sådant företag. Det kan finnas flera personer som arbetar i företaget, såvida inte någon kvalificerar sig som "ZZP"-företagare, vilket bokstavligen betyder att vara "egenföretagare utan anställda". Ska du starta ett eget litet företag, men räknar du också med att anställa personal över tid? Då kan du fortfarande välja enskild firma med förtroende. Högst en enskild firma kan etableras per person. Vidare finns det inga bildningskrav för enskild firma. Du behöver inte låta upprätta en handling av en notarie, vilket gör enskild firma till en av de mest tillgängliga juridiska formerna. Du är dock skyldig att registrera företaget i handelsregistret för den holländska handelskammaren (KvK). Detta är en juridisk nödvändighet för alla juridiska personer. Du är också personligen ansvarig för alla skulder du kan skapa hos ditt företag.

Limited partnership (Commanditaire vennootschap eller CV)

Ett kommanditbolag är en typ av företag som består av minst två personer. Alla som deltar i kommanditbolaget benämns delägare. Det finns 2 typer av delägare i ett kommanditbolag. Den första typen är den så kallade managing partner; som managing partner ansvarar du för den dagliga ledningen av företaget. Den andra typen benämns en tyst delägare, som även kallas "kommandidatdelägare", därav namnet på denna specifika juridiska person. Den tysta partnern är endast ekonomiskt involverad genom att göra pengar tillgängliga. Den tysta delägaren blandar sig inte aktivt i bolaget, till skillnad från aktieägare i ett privat aktiebolag. Du kan se kommanditbolaget som en särskild form av handelsbolaget. Precis som handelsbolaget är kommanditbolaget inte en registrerad juridisk person. De förvaltande delägarna ansvarar därför med egna pengar för eventuella skulder för företaget.

Allmän partnerskap (Vennootschap onder firma eller VOF)

Ett handelsbolag är en typ av företag där minst två personer arbetar tillsammans under ett gemensamt namn. Varje person som deltar blir delägare och dessa delägare kallas även delägare. Alla affärspartners ansvarar gemensamt för affärsverksamheten i det företag de är involverade i. Som delägare kan du delta i ett eller flera handelsbolag. Utöver ett handelsbolag kan du även vara ägare till en egen enskild firma eller delta i ett eller flera privata aktiebolag. Dessutom behöver varje partner bidra med något av värde till företaget. Det kan vara pengar, men också varor eller arbete. Du kan bilda ett handelsbolag med en eller flera andra fysiska personer, juridiska personer, ett annat handelsbolag eller ett kommanditbolag. Det är inte nödvändigt att först ha eller starta en enskild firma. Ett minimibelopp av kapital krävs inte. Partnerskapet är inte en juridisk person. Således är alla partners ansvariga med sina egna pengar för företagets eventuella skulder. Detta innebär också att upprättandet av ett partnerskap inte behöver ske genom advokat eller notarie.

Professionellt partnerskap (Maatschap)

I ett partnerskap bedriver du och dina partners ditt yrke under samma företagsnamn. Varje deltagare är delägare. Delägarna kallas även delägare och de utför alla samma yrkesverksamhet. Du kan tänka på yrken som tandläkare, arkitekt, sjukgymnast eller jurist. Varje partner bidrar med något, som pengar, varor eller arbetskraft. Kort sagt, man arbetar i ett partnerskap tillsammans, men man är självständig som företagare. Varje delägare driver sin egen verksamhet inom partnerskapet och ansvarar för allt som är kopplat till det. När du börjar behöver du inget startkapital. Varje deltagare är personligen ansvarig för en lika stor andel av eventuella skulder.

Ett professionellt partnerskap är ett partnerskap som vanligtvis består av fysiska personer. Partnerna arbetar tillsammans utifrån jämlikhet, i syfte att skaffa ekonomisk vinst tillsammans. Skillnaden mellan ett professionellt partnerskap och ett generellt partnerskap är typen av samarbete. I ett professionellt partnerskap utövar varje partner samma yrke samtidigt som de delar tillgångar och kostnader med den andra. Överväg till exempel en praxis med två oberoende notarier, där varje notarie har sina egna kunder, trots att de delar hyres- och allmänna kostnader för byggnaden de befinner sig i. I ett handelsbolag är ni gemensamt ansvarig för affärsverksamheten och resultat. Överväg en webbshop på två personer, där båda personerna ansvarar för ärenden som inköp, administration och att hjälpa kunder.

Rederi (Rederij)

Rederiet är lite av en outsider eftersom det är mycket fokuserat på ett visst yrke. Ska du göra affärer med ett eller flera havsgående fartyg? Om det havsgående fartyget tillhör två eller flera parter är den juridiska formen du och din partner(er) bör välja ett rederi. Det sjögående fartyget ska därför registreras hos fastighetsregistret. Du måste registrera fraktbolaget i det holländska handelsregistret, precis som alla andra juridiska personer. Observera att när ni arbetar tillsammans under ett gemensamt företagsnamn är er juridiska bolagsform ett allmänt partnerskap (VOF), såvida ni inte tydligt kommer överens med er(a) delägare i en handling (handling) om att ni är ett rederi. Du måste registrera fraktbolaget och dokumentet där du samtycker till detta även hos det holländska handelsregistret.

Privat aktiebolag (Besloten Vennootschap eller BV)

En BV är en juridisk person där alla företagets tillgångar är uppdelade i aktier. En viktig egenskap hos BV är att den är en inkorporerad juridisk person, vilket innebär att en holländsk BV är helt oberoende. Som styrelseledamot eller direktör-aktieägare är du anställd av din egen BV. Utöver din lön kan du reservera vinster inom BV och bygga upp ditt eget kapital. Du kan starta en BV ensam eller tillsammans med andra, eftersom en BV kan ha flera styrelseledamöter (som sedan bildar styrelsen tillsammans) och aktieägare. Kapitalet i en BV är uppdelat i aktier, som vi redan nämnt, och dessa ägs av aktieägarna. Den högsta makten ligger också hos aktieägarna, eftersom de har (röst)rätt att fatta beslut om bolaget. Aktier kan också berättiga aktieägaren till en andel av vinsten. En BV kan ge ut olika typer av aktier, till exempel aktier utan rösträtt eller aktier utan vinsträtt.

Aktieägarna fattar beslut på bolagsstämman. Styrelseledamöterna ansvarar för den dagliga ledningen av bolaget. En BV kan också ha handledare. Dessa kan bilda ett separat förvaltningsråd (tvåplansstyrelse) eller ingå i styrelsen (enstegsstyrelse). I små BV:er kan det bara finnas en direktör, som ofta också är den enda aktieägaren. Direktören är då en direktör och större aktieägare (DGA). Ofta är en BV bara ett logiskt val om du genererar mer än 100,000 XNUMX euro i vinst per år. Vid konkurs är BV ansvarig för skulder. Som styrelseledamot eller aktieägare är du inte personligt ansvarig. För många företagare är detta privata skydd den stora fördelen med BV. Endast en notarie får upprätta en BV. Notarien upprättar handlingen och beskriver bolagsordningen, varefter du kan registrera ditt företag i det holländska handelsregistret.

Aktiebolag (Naamloze Vennootschap eller NV)

Om du vill skaffa ett stort kapital till ditt företag kan du välja ett publikt aktiebolag (NV). Eftersom NV är ett publikt bolag och därför kan ge ut aktier på börsen kan du samla in pengar till ditt företag genom att göra detta. En NV är, precis som en BV, en inkorporerad juridisk person. Det innebär att NV kan fatta beslut, ha skulder och sluta avtal som en helt oberoende enhet. NV leds av en styrelse, som ansvarar för den dagliga förvaltningen av bolaget. NV:s tillgångar är uppdelade i aktier som ägs av aktieägare. Aktieägarna har den högsta makten inom bolaget och är förenade i bolagsstämman (GM). GM träffas minst en gång om året. GM kan utse och avsätta styrelsen, vilket är ett exempel på den praktiska makt de har. Observera att till skillnad från ett privat aktiebolag (BV) kan man sälja vidare aktierna i en NV. NV kan emittera oregistrerade aktier, till skillnad från BV. Därför vet en NV inte alltid vilka dess aktieägare är.

Ett NV har vanligtvis också ett förvaltningsråd (SB). Denna enhet inom företaget kontrollerar styrelsen (tvåplansstyrelse). Du kan också välja arbetsledare som ingår i styrelsen (enstegsstyrelse). När NV-bolaget sysselsätter mer än hundra anställda och har ett emitterat kapital på mer än sexton miljoner euro i mer än tre år, kallas det ett strukturerat aktiebolag. I detta fall är en förvaltningsnämnd (SB) obligatorisk. En NV är en juridisk form med status som juridisk person. Det innebär att styrelseledamöterna i princip inte är ansvariga med sina privata tillgångar för eventuella skulder som bolaget ådragit sig.

Kooperativ (Coöperatie)

Ett kooperativ tillhandahåller i princip pengar och förnödenheter som dess medlemmar behöver vid varje given tidpunkt. Till exempel för att köpa produkter tillsammans eller för att dela på stora kostnader. Numera ser man också många egenföretagare arbeta tillsammans i ett kooperativ. Denna juridiska form ger möjlighet att komplettera varandras kunskaper och att tillsammans ta ett jobb som företag. Tänk till exempel på ett evenemang av marknadstyp där säljare samlas för att sälja sina egna produkter. Ett kooperativ kan ses som en blandning av en förening och ett privat aktiebolag. Precis som en förening har ett kooperativ medlemmar, med skillnaden att ett kooperativ får betala ut vinstutdelningar till medlemmarna. Kooperativet är en juridisk person. En juridisk person kan självständigt äga varor, anställa personal och driva verksamheten på egen bekostnad och risk. Medlemmarna fattar de viktiga besluten inom ett kooperativ. De utser eller avsätter styrelse och ledning. De beslutar också under medlemsmötet om de ska ta emot nya medlemmar. En styrelse är aktiv i det dagliga arbetet och kan bestå av medlemmar i andelslaget.

Ömsesidigt försäkringsbolag (Onderlinge waarborgmaatschappij)

Den ömsesidiga försäkringsföreningen är en inkorporerad juridisk person, precis som en BV eller kooperativ. Den ömsesidiga försäkringsföreningen är faktiskt väldigt lik ett kooperativ. Den ömsesidiga försäkringsföreningen måste upprättas genom notariehandling, där det bokstavligen anges att det är ett ömsesidigt försäkringsbolag. Det innebär i princip att föreningens regler gäller eftersom den behandlas lika. Det ömsesidiga försäkringsbolaget får endast utföra uppgifter som är inneboende i en försäkringsrörelse och ska därför i sin bolagsordning ange att dess syfte är att sluta försäkringsavtal med sina medlemmar. Eftersom det ömsesidiga försäkringsbolaget har sitt säte i föreningen vore det uppenbart att det ömsesidiga försäkringsbolaget inte heller får dela ut vinst mellan sina medlemmar. Så är dock inte fallet, eftersom lagstiftaren har bestämt att ett undantag ska göras här. Det ömsesidiga försäkringsbolaget får dela sin vinst mellan sina medlemmar. Till skillnad från föreningen är denna juridiska person en lämplig form för att driva företag. Med tanke på de juridiska begränsningarna är det enda företaget som kan använda denna juridiska form försäkringsbolaget. För andra företag kan kooperativet vara ett alternativ till BV eller NV.

Stiftelsen (Stichting)

Om du har ett socialt eller idealistiskt mål kan du skapa en stiftelse. Detta kan göras både ensam och med andra ensam eller tillsammans med andra. Stiftelsen använder i princip sina vinster för att nå sitt idealistiska mål. En stiftelse är alltså en organisation som inte har som mål att göra någon vinst alls. Istället försöker en stiftelse uppnå ett samhälleligt, socialt eller idealistiskt mål. En stiftelse får göra vinst, men huvudvillkoret är att du spenderar denna vinst på att uppnå stiftelsens idealistiska mål. En stiftelse har alltid en styrelse. Du kan bestämma i bolagsordningen att det även finns ett förvaltningsråd, men det är inte obligatoriskt. Förvaltningsrådet utövar tillsyn över styrelsen. Stiftelsen är en registrerad juridisk person, vilket innebär att styrelseledamöterna vanligtvis inte är ansvariga för eventuella skulder med sina privata tillgångar. Till skillnad från en förening har en stiftelse inga medlemmar. Det gör att det inte behövs något medlemsmöte för att fatta viktiga beslut. Förutom att stiftelsen används som juridisk form för välgörenhetsorganisationer finns det andra applikationer. Till exempel är många professionella idrottsklubbar faktiskt stiftelser. Programföretag är också ofta stiftelser, precis som sjukhus, museer, laboratorier och vårdinstitutioner. En stiftelses pengar kommer in genom donationer, lån, subventioner och arv. En stiftelse har därför inga aktieägare.

Association (Vereniging)

En förening påminner lite om en stiftelse då man med en förening som juridisk person kan samarbeta för att nå ett visst gemensamt mål. En viktig egenskap hos föreningen är att vinst inte är huvudmålet för denna enhet. Enligt holländsk lag är en förening i huvudsak en juridisk person med medlemmar. Du kan tänka på sport, politiska intressen, att göra musik eller naturvård. En förening behöver bildas med minst två medlemmar. Medlemmarna fattar beslut under ett allmänt medlemsmöte. Till exempel om att tillsätta eller entlediga styrelse, att godkänna årsbokslut och att ändra bolagsordningen. Detta medlemsmöte äger rum minst en gång per år. Alla medlemmar har rösträtt på medlemsmötet. Dessutom har en förening en styrelse. Denna styrelse ansvarar för föreningens dagliga angelägenheter.

UBO-registret

När du startar ett företag måste du registrera ultimata verkliga ägare (UBO). Dessa är de yttersta intressenterna i alla företag. Skillnaden med alla andra personer som är involverade i företaget är att de har mer auktoritet och kan fatta viktiga beslut som andra inte kan. Till exempel är slutliga verkliga ägare personer som äger mer än 25 % av aktierna i ett företag eller juridisk person, eller personer som har mer än 25 % av rösterna i ett företag, eller personer som är styrelseledamöter i ett företag. , eller personer som faktiskt har kontroll över företaget. Är ditt företag till exempel en del av ett holdingbolag? Då är innehavarens ägare den ultimata förmånstagaren (UBO) eller din organisation. Ett företag kan ha 1 eller flera UBO. Du kan registrera UBO i den holländska handelskammarens UBO-register. UBO-registret hjälper till att förhindra finansiella och ekonomiska brott som penningtvätt, finansiering av terrorism, skattebedrägerier och korruption. Registret gör det tydligt till vem pengarna skickas till. På så sätt kan människor inte dölja eventuella ekonomiska brott bakom ett företag. Vi har redan skapat en utarbetad artikel om UBO-registret, som du hittar här.

Vad händer om du behöver ett arbetstillstånd eller visum?

För att etablera ett företag i Nederländerna behöver du inte vara lokalt bosatt. Hela proceduren kan göras på distans, utan att du behöver skaffa holländskt medborgarskap. Men om du också skulle vilja bo och arbeta i Nederländerna behöver du ett giltigt visum och eventuellt ytterligare tillstånd. Observera att alla medborgare i Europa och det större europeiska området får bo och arbeta i Nederländerna utan några extra dokument. Det finns inga gränser mellan de europeiska Schengenländerna. Men om du kommer utanför EU eller EES så behöver du ansöka om uppehållstillstånd eller kanske arbetstillstånd.

Självständig visum

Det finns ett speciellt visumprogram i Nederländerna för egenföretagare. Denna visumansökan har ett poängsystem där ett minsta antal poäng krävs för att få uppehållstillstånd. 

De viktigaste kriterierna för visum för egenföretagare är:

 • Hög utbildningsnivå (kandidatnivå eller högre) för antingen huvudsökanden eller hans/hennes livskamrat
 • En viss nivå av yrkeserfarenhet av antingen huvudsökanden eller hans/hennes livskamrat (entreprenörskap och arbetslivserfarenhet räknas båda som erfarenhet)
 • Företaget som du vill etablera måste ligga i Nederländernas intresse
 • Du behöver ett aktivt holländskt BV-företag
 • Du kommer att tjäna tillräckligt med inkomst och kan bevisa detta via en affärsplan eller tidigare inkomst
 • En mycket noggrann affärsplan. En specialiserad affärsplansskribent kan hjälpa dig med affärsplanen.
Turkiska medborgare eller varaktigt bosatta i ett annat europeiskt land drar nytta av ett förenklat förfarande eftersom de inte behöver poäng baserat på detta poängsystem. Utöver det gäller särskilda regler för amerikaner och japanska medborgare som har skrivit på vänskapsavtal med Nederländerna. IND (nederländsk immigration och naturalisation) avgifter för ansökan är cirka 1300 €. Detta inkluderar inte advokatarvoden eller avgifterna för att skriva affärsplanen. Om du vill veta mer om hjälp med att skriva en affärsplan är du välkommen att kontakta Intercompany Solutions direkt. Vi kan antingen hjälpa dig själva eller hänvisa dig till en av våra pålitliga affärspartners.

Bolagsskatt i Nederländerna

När du väl har etablerat ett holländskt företag måste du (uppenbarligen) också betala skatt till de nederländska skattemyndigheterna, eftersom varje företagsägare i Nederländerna är skyldig att göra det enligt lag. Som tur är har landet en av de lägsta bolagsskattesatserna i Europa. Basräntan är för närvarande 15 % för summor upp till 395,000 25.8 euro vinst, när din vinst överstiger denna gräns betalar du XNUMX % bolagsskatt. Utöver det kommer denna skattesats sannolikt att minska ytterligare de kommande åren. Observera att du även får dra av kostnader som är direkt relaterade till ditt arbete, såsom transportkostnader, kostnader som kretsar kring kontoret och relevanta förnödenheter, kostnader för redovisning, marknadsföring, försäljning, personal etc. Vidare gäller endast bolagsskatten. behöver betalas på din vinst, vilket är det belopp som är kvar efter omsättningen minus kostnaderna.

Nederländska momssatser (BTW).

Utöver bolagsskatt kommer du också att behöva ta ut moms på dina varor eller tjänster. De flesta företag kommer att behöva ta ut moms (mervärdesskatt) på alla tjänster eller produkter de säljer i Nederländerna. Företagen samlar in dessa 21 % ovanpå sina försäljningspriser, varefter det totala beloppet måste betalas till skattekontoret kvartalsvis. Observera att moms inte anses vara en kostnad för företagare utan endast för konsumenter. Företagsägarna tar bara in skatten och lämnar över den till de nederländska skattemyndigheterna. Observera också att du kan kräva tillbaka moms som du har betalat för ditt företags investeringar och kostnader. Ibland innebär det att den moms du betalat och den moms du tar ut jämnar ut varandra, eller så får du till och med en summa från skattemyndigheten.

Momsnivåerna är:

21% vanlig momssats
9% lägre momssats
0% skattefri skattesats
0% för transaktioner mellan EU-länder

Huvudmomssatsen är 21 %, och den lägre momssatsen är 9 % sedan 1 januari 2019. För vissa tjänster gäller en 0 % momssats. För import och export, eller transaktioner mellan EU-länder, gäller en momssats på 0 % omvänd skattskyldighet. Du hittar mer information om de olika momssatserna och de varor och tjänster de gäller i den här artikeln.

Hur fungerar det holländska momssystemet i praktiken?

När du fakturerar dina kunder för tjänster eller produkter måste du lägga till 21 % moms utöver din vanliga avgift. Tilläggsbeloppet måste reserveras av dig, eftersom du varje kvartal måste betala denna moms till skattekontoret, vilket vi redan diskuterat kort ovan. Din bokförare eller revisor kommer att beräkna momsen varje kvartal, varefter du överför det insamlade momsbeloppet. Du får också dra av den moms som du redan har betalat själv när du köper tjänster, betalar hyra eller köper utrustning till din verksamhet. Observera att du måste lämna in och betala den kvartalsvisa momsen i tid. Om du inte gör det kan den holländska skattemyndigheten skicka dig ganska rejäla böter.

Lagkrav gällande din företagsadministration

I Nederländerna får du behålla din bokföring fysiskt eller digitalt. Dokumenten behöver sparas i 7 år, så se till att du har ett solidt sätt att arkivera data till ditt förfogande. Om du vill, Intercompany Solutions kan ge dig råd om några bra verktyg och sätt att arkivera dina dokument och upprätthålla korrekt administration. Vid en eventuell revision måste du kunna förse de nederländska skattemyndigheterna med all information de begär, så tänk på detta. Din ekonomiska redovisning bör innehålla följande information och dokument:
 • Fakturor du har skickat
 • Fakturor du har fått
 • kontoutdrag
 • Avtal och kontrakt
 • Kvitton för små utgifter
 • Kvitton på transport
Din revisor kommer att behandla dessa transaktioner och förbereda dina kvartalsvisa skattedeklarationer, din årliga inkomstdeklaration och din årsredovisning. Årsredovisningen kommer att skickas av revisorn till den holländska handelskammaren, där siffrorna kommer att publiceras i företagsregistret.

Företagsregistrering hos den holländska handelskammaren (Kamer van Koophandel)

Alla företag som bildas i Nederländerna måste vara registrerade i det nationella handelsregistret, som förs av den holländska handelskammaren. Det finns ett standardförfarande för att registrera alla slags juridiska personer, vilket oundvikligen varierar beroende på vilken typ av företag du väljer att etablera. För den officiella registreringen av en holländsk BV är proceduren som Intercompany Solution använder följande:

Du förbereder relevant dokumentation att skicka till Intercompany Solutions
Den offentliga notaren innehåller ditt nederländska BV
Vi kommer att verifiera de dokument du skickade och meddelar dig om det finns några avvikelser
Notarien publicerar stiftelseurkunden till den holländska handelskammaren (KvK)
Vi kontrollerar även företagsnamnets tillgänglighet
Från och med det ögonblicket har ditt företag ett KvK-nummer och finns i handelsregistret
Vi skickar sedan handlingarna till en specialiserad notarie
Företaget är nu fullt bildat och du kan ansöka om ett momsnummer
Du betalar in aktiekapitalet till företagskontot, eller till notarie om du inte har ett företagsbankkonto ännu
Du eller Intercompany Solutions kommer att ansöka om ett holländskt företagsbankkonto

Dessa är i princip alla nödvändiga steg för inkorporeringsförfarandet. I allmänhet tar dessa steg några arbetsdagar att slutföra. Så du kan redan börja arbeta med ditt nya företag på mindre än 5 arbetsdagar. Om du redan har alla dokument vi behöver för etableringen av ditt företag kan hela processen ibland genomföras på bara en eller två dagar. Kontakta oss för mer detaljerad information om proceduren.

Media

Intercompany Solutions VD Bjorn Wagemakers och klienten Brian Mckenzie är med i en rapport för The National (CBC News) "Nederländsk ekonomi stödjer det värsta med Brexit", vid ett besök hos vår notarie den 12 februari 2019.

Vi uppfyller våra kvalitetsstandarder för att leverera tjänster av högsta grad.

läs mer
YouTube-video

Utvalda In

Intercompany Solutions är ett välkänt varumärke i Nederländerna och utomlands som en pålitlig införlivande agent i Nederländerna. Vi letar ständigt efter möjligheter att dela våra lösningar med utländska företagare.

Varför användning Intercompany Solutions för bildandet av ett holländskt företag?

Vårt företag har varit verksamt sedan 2017 och har hjälpt tusentals kunder från 50+ länder att starta sina verksamheter i Nederländerna. Våra kunder sträcker sig från småföretagare som öppnar sitt första företag till multinationella företag som öppnar ett dotterbolag i Nederländerna. Några av de främsta fördelarna med att arbeta med oss ​​inkluderar (men är definitivt inte begränsade till):

 • Vi erbjuder alltid en kostnadsfri första konsultation
 • Vi har införlivat och assisterat 1000+ företag genom åren; vi vet vad vi gör
 • Vi tillhandahåller alla tjänster du behöver för att starta i Nederländerna, från företagsbildning till bankkontoansökningar, sekreterartjänster, momsansökningar och redovisning
 • Vi tar hand om hela proceduren från A till Ö, så att du inte behöver oroa dig för bolagiseringen av din verksamhet
 • Vi har den lokala kunskapen och kompetensen, samt ett omfattande nätverk av intressanta partners och tredje parter som kan vara av intresse för ditt företag

På grund av vår stora erfarenhet av att införliva företag i Nederländerna känner vi till alla möjliga fallgropar och kan därför undvika dem åt dig. Utöver det har vi bekantat oss med många viktiga organisationer och parter inom detta arbetsfält, vilket gör att vi kan arbeta med mycket snabba handläggningstider och korta scheman. Detta sparar oss inte bara mycket tid; det räddar dig också. Därför kan du starta ditt företag på bara några arbetsdagar.

Vår huvudsakliga tjänst är att hjälpa dig att öppna ett företag i Nederländerna

Vi erbjuder gedigna och praktiska paketerbjudanden, beroende på dina specifika önskemål och behov. Vi kan slutföra etableringsproceduren för ditt företag på bara några arbetsdagar. Våra kunder kommer från hela världen, vilket gör att vi är bekanta med många olika kulturer. Vi kan hjälpa dig att starta ett företag i Nederländerna som utlänning utan att du behöver resa till Nederländerna. Kontakta oss när du vill, så kommer vi att ge dig råd om det bekvämaste sättet att införliva en holländsk BV eller starta en annan typ av verksamhet. Denna konsultation är alltid kostnadsfri. Därefter kommer vi överens om ett pris i förväg, som vi debiterar dig efter att vi börjar arbeta med bildandet av ditt företag.

Vanliga frågor
om bildandet av ett holländskt företag

Kan vilken utlänning som helst starta ett företag i Nederländerna?

Ja, utländska medborgare kan registrera ett företag i Nederländerna. Att starta ett företag i Nederländerna är ett alternativ för invånare i vilket land som helst. Nederländerna har mycket välkomnande regler för utländska investerare och entreprenörer. Utöver det behöver du inte heller vara fysiskt närvarande för att starta ett företag i Nederländerna. Detta gör det möjligt för många utländska entreprenörer att njuta av fördelarna med ett holländskt företag på distans. Observera att du kan behöva ett visum eller arbetstillstånd om du planerar att stanna fysiskt i Nederländerna också.

Kan holländsk företagsbildning göras online?

Du kan etablera ditt företag helt på distans. Ett personligt besök i Nederländerna behövs i allmänhet inte, men det kan vara till hjälp. Det beror på det specifika fallet och dina preferenser. I de flesta fall kan vi sköta hela registreringsproceduren åt dig på distans. Du måste dock besöka notarien i ditt hemland för att legalisera de nödvändiga dokumenten och kanske också översätta dem. Endast i mycket sällsynta fall är det nödvändigt för dig att fysiskt resa hit, liksom när du vill immigrera till Nederländerna.

Vilken företagstyp behöver jag?

90 % av alla utländska entreprenörer startar en holländsk BV i Nederländerna. Detta är i nästan alla fall den bästa och mest bekväma företagstypen. Det kan vara ett svårt beslut till en början om du vill välja rätt juridisk person i Nederländerna som bäst passar alla dina affärsbehov. För de flesta utländska entreprenörer är holländska BV den lämpligaste typen av företag. Naturligtvis beror detta på flera faktorer, såsom den föredragna typen av verksamhet, mängden vinst du tänker generera, om du kommer att arbeta med partners, om du vill bli börsnoterad och verksamhetens karaktär. Vissa sektorer har mycket specifika verksamhetstyper, till exempel allmänläkare, som arbetar tillsammans under ett tak. Men i nästan alla fall väljer våra kunder att etablera en holländsk BV. Du kan läsa mer omfattande information om Dutch BV i den här artikeln.

Tidigare tror jag att det krävde startkapitalet för en holländsk BV var 18.000 XNUMX €?

Det stämmer, Nederländerna ändrade detta krav 2012 för att göra det lättare för (utländska) företagare att öppna ett företag i Nederländerna. Minsta aktiekapital i en holländsk BV är nu €1 (som består av 100 aktier à €0.01). Detta är ett mycket vanligt belopp för aktiekapitalet i en BV. Jämfört med ett holländskt NV, till exempel, är detta belopp extremt lågt. Det faktum att aktiekapitalet nästan avskaffades ledde till att många fler BV:er etablerades, eftersom det tillät en mycket större publik att investera i en holländsk BV, både nationellt och internationellt.

Är det nödvändigt för bolaget att vara baserat i Nederländerna?

Ja, ett holländskt företag måste ha en officiell registreringsadress i Nederländerna. Du kan dock också öppna ett holländskt företag som ett dotterbolag till ett utländskt innehav. Om du vill etablera en holländsk BV behöver du en befintlig fysisk adress för ditt företag. Detta krävs enligt nederländsk lag: ditt företag måste vara registrerat i själva landet för att kvalificera sig som ett holländskt BV-företag. Om du vill öppna ett dotterbolag för ett redan befintligt holdingbolag gäller samma regler. Det finns många möjligheter i detta avseende, som att hyra en kontorslokal på en strategisk plats. Om du väljer ett logistikföretag föreslår vi att du väljer en plats bredvid en tillgänglig resväg. Nederländerna har hamnen i Rotterdam och den internationellt välkända flygplatsen Schiphol, som aldrig ligger längre bort än 2 timmars bilresa från vilken plats som helst. Om du vill anlita personal föreslår vi att du väljer en plats som lätt kan nås via offentliga och personliga transporter. Alternativt kan du också välja ett virtuellt kontor om du inte planerar att vara fysiskt närvarande i landet. Det finns många företag som erbjuder kontorslokaler eller helt enkelt en registreringsadress, du kan söka efter dessa företag via internet. Se till att du väljer en ansedd partner. Du kan kontrollera vilket företag som helst i handelsregistret och leta efter kundrecensioner för att vara säker.

Är nederländska företagsbildningskostnader höga?

Kostnaderna för företagsbildning är inte standardiserade, eftersom alla företag är olika och därför kommer att kräva en mängd olika åtgärder för bolagisering. I allmänhet måste du ta hänsyn till att det tillkommer registreringsavgifter, kostnader för en notarie, eventuella översättningskostnader för stiftelseurkunden, kostnaderna för att öppna ett holländskt bankkonto och avgiften för våra tjänster. Om ditt företag kräver vissa tillstånd så måste även dessa kostnader läggas till. Om du själv vill flytta till Nederländerna måste du även lägga till eventuella avgifter för ett arbetstillstånd eller visum. Dessutom, om du behöver ytterligare hjälp kommer det att tillkomma extra kostnader för ytterligare tjänster. Vi erbjuder ett standardstartpaket på 1499 euro utan några dolda avgifter eller kostnader för standardprocedurer. Vänligen kontakta oss för en personlig offert om du vill vara helt säker på kostnaderna för registrering av ett holländskt företag.

Är bolagsbildningskostnader i Nederländerna avdragsgilla?

Alla kostnader du har haft för ett företag ur ett affärsperspektiv är avdragsgilla. Detta inkluderar även kostnader som uppstått med den tydliga avsikten att starta ett företag, det vill säga de kostnader som du hade innan du startade verksamheten. Dessa kostnader kan variera enormt, såsom priset för en marknadsundersökning, inhämtad rådgivning och allmänna kostnader och avgifter, såsom notarieavgiften vid etablering av en holländsk BV. När du väl anses vara företagare kan du under vissa förutsättningar dra av den moms du har betalat som ingående skatt från din momsdeklaration. Det är också möjligt för dig att använda specialarrangemangen för företagare i inkomstskattesyfte med retroaktiv verkan. Så, behåll alla fakturor och håll även korrekt administration, för det är det enda sättet du kommer att kunna lämna in en momsdeklaration.

Hur många dagar tar det att starta ett företag i Nederländerna?

I genomsnitt tar det 3–5 arbetsdagar att starta ett holländskt företag. Tänk på att detta är en grov uppskattning. I tydliga och enkla fall kan vi ibland gå igenom alla steg på 1 eller 2 arbetsdagar. Om din ansökan är mer komplicerad eller innebär extra steg, som att få ett visum eller att flera företag ska etableras, tänk på att processen kan ta lite längre tid. Vi kommer alltid att ge dig en uppskattning när vi skickar en offert till dig för våra tjänster.

Vad är förfarandet för att starta ett företag i Nederländerna?

Proceduren innehåller tre huvudsteg, med ett tillagt fjärde steg om du vill öppna ett holländskt bankkonto:
1) Utarbetande och inlämnande av stiftelsen
2) Registrering i den holländska handelskammaren
3) Skatteregistrering
4) Ansökan om bankkonto
Om du önskar få tillstånd eller visum eller vill att vi ska ta hand om extra tjänster kommer det att finnas fler steg inblandade.

Vilka dokument krävs för att etablera ett holländskt företag?

Du behöver en giltig legitimation och företagets namn. När vi har tagit emot och godkänt de handlingar du skickat till oss kommer huvudhandlingarna att upprättas av en notarius publicus: stiftelseurkunden, som även innehåller bolagsordningen och stiftelseurkund. Med dessa dokument kan vi få ett registreringsnummer åt dig hos den holländska handelskammaren.
Affärsmannen sätter en stämpel på kontraktet

Behöver du mer information om Intercompany Solutions?

Redo att diskutera dina behov och tankar? Kontakta oss så är vårt team redo att hjälpa dig på din resa till Nederländerna.
Kontakta oss
Tillägnad att stödja företagare med att starta och växa i Nederländerna.

Medlem i

menychevron nertvär cirkel