Juridiska tjänster i Nederländerna

GRATIS inledande samråd

VERKSAMHETSLAG EXPERT

24-HOUR RESPONS TID

100% tillfredsställande garanterad

Vårt nederländska företag kommer att kunna hjälpa dig i förfarandet, representationen och bildandet av att öppna ett holländskt företag. Du kan dra nytta av våra tjänster om du är öppnar en BV (begränsat ansvar) eller en NV (aktie) i ägande och handel med bolaget. Vi kommer också att kunna hjälpa dig med företagsredovisning, sekreterartjänster och skatterådgivning.

Etablering av dotterbolag eller filialer i Nederländerna

Internationella företag måste välja lämplig affärsform när de öppnar en filial i Nederländerna och vi kommer att kunna vägleda dig genom denna process. Våra juridiska tjänster syftar till att hjälpa entreprenören med inrättandet av nederländska juridiska personer med eller utan juridisk personlighet. Om du är osäker på vilken typ av verksamhet du vill börja, kan vi hjälpa dig med fördelarna med varje innan du väljer ditt val.

Särskilda tillstånd eller licenser
för företagets aktiviteter

Vissa affärsområden kan kräva att du har ett särskilt tillstånd för att bedriva verksamhet i landet. Vi kommer att kunna hjälpa dig att få ett sådant tillstånd eller licens och våra advokater kommer att kunna ge dig mer information om olika typer av verksamheter som är verksamma i landet. Dessa tillstånd är ofta nödvändiga när det gäller sysselsättning, finansiell verksamhet och tillstånd från lokala myndigheter.

Fusioner och förvärv i Holland

Vi kan hjälpa dig med alla typer av fusioner eller förvärv som du är intresserad av att göra, samt råd om dem. Vårt team har full kunskap och färdigheter för att hjälpa dig att köpa aktier i befintliga nederländska företag och ge mer information om företagsomstrukturering på den nederländska marknaden. Om du är intresserad av att ta över ett redan etablerat företag, kan vi också hjälpa dig med detta och hjälpa dig med det nödvändiga pappersarbetet.

Likvidation och upplösning av holländska företag

Vårt företag är specialiserat på alla affärer när det gäller förfarandena för bolagsbildning. Våra holländska företagsspecialister hanterar upplösningsärenden med största professionalism. Vi kan ge dig råd angående vägen framåt när det gäller att stänga en affärsenhet och upprätta ett årsredovisning, göra skattedeklarationer och göra ett balans.

(Vi kan inte hjälpa till med konkursförfaranden.)

Skatteråd

Som företagare måste du ha en god förståelse för det holländska beskattningssystemet och vi kan ge dig en heltäckande uppdelning av det. Vi hjälper dig så att ditt företag drar nytta av systemet och vi kan hjälpa dig att hitta din position i det holländska skattesystemet. 

Vi tillhandahåller inte skatterådgivning.

Företagsbildning Nederländerna: förfarandet

IT lag

Om du driver en IT-verksamhet bör du vara medveten om IT-lagstiftningen som reglerar distributionen av digital data och datorprogramvara. Teamet som utgör vårt nederländska företag kan hjälpa dig med rådgivning och representation när det gäller IT-lagstiftning samt andra tjänster som kontrakt och förhandlingar.

Fastighetsrätt

Entreprenörer och utländska investerare vill alltid utöka sina horisonter och Nederländerna är det perfekta stället för dig att investera i fastigheter. Vårt fastighetsspecialistpartnerföretag kan hjälpa dig med allt om fastighetsrättens detaljer inklusive försäljnings- och köpeavtal, kontrakt, förhandlingar och due diligence-tjänster.

Att bilda ett företag från utlandet? Kontakta oss

Behöver du mer information om det nederländska BV-företaget?