Har en fråga? Ring en expert

Har en fråga? Ring en expert

UBO-register

Den 27 september 2020 introducerade Nederländerna nya regler angående den slutliga förmånstagare. Reglerna är en nödvändig ändring på grund av nya EU-förordningar relaterat till skatteundandragande och företags öppenhet.

Vad är en UBO?

En UBO är en '' Ultimate Beneficiary Owner '', vilket betyder: Den person som faktiskt är under kontroll, ägande eller befogenhet över företaget. UBO kan kvalificeras enligt följande:

 • En person med mer än 25% av aktierna i företaget
 • En person med mer än 25% av bolagets rösträtt
 • En person som (faktiskt) kontrollerar företaget (även om det inte beror på några aktier

De sista kriterierna är avsedda att inkludera scenarier där en person har kontroll utan att ha någon av aktierna. Tänk på en affärsinvesterare som har tillhandahållit finansiering till företaget, men under strikta villkor kommer viktiga beslut att fattas endast med denna investerares godkännande.

Ett annat exempel kan vara i scenariot för en nominerad aktieägare. En nominerad aktieägare ses ofta i skatteparadis till havs, där en advokat eller företagsagent innehar aktierna för klienten (den "faktiska" ägaren). Den nederländska lagstiftningen tillåter inte en sådan typ av kandidatstrukturer.

Vad är målet med den nya lagstiftningen

Enligt den nya lagstiftningen är det ett krav att ha allmän insikt i företagens aktiestrukturer och kontroll. Det slutgiltiga målet är att bekämpa skatteundandragande, bedrägeri, penningtvätt och korruption.

Vilka företag måste registrera sig under den nya UBO-registreringen?

 • Alla offentliga (NV) och privata aktiebolag (BV) som inte handlas offentligt
 • Alla andra stiftelser, samarbeten och andra privata enheter

Med undantag från

 • Börsnoterade företag
 • Ensamhandlare / enmansföretag
 • Offentliga företag

Uppgifterna som kommer att vara "offentliga" eller kan begäras är följande

 • För- och efternamnet
 • Födelseår och månad
 • Nationalitet
 • Bostadsstat
 • Natur och% av UBO: s ekonomiska intresse

Den offentliga delen av UBO-registret är endast sökbar på företagets namn. Det är inte möjligt att söka i UBO-registret efter personens namn. Att begära data från registret kostar pengar.

UBO-registret kommer att se till att följa riktlinjerna i den europeiska dataskyddslagen samt den strängare nederländska dataskyddslagen.

Gilla den här artikeln?

Dela på whatsapp
Dela på Whatsapp
Dela på telegram
Dela på telegram
Dela på skype
Dela med Skype
Dela på e-post
Dela via e-post

Behöver du mer information om det nederländska BV-företaget?