Vanliga frågor

Vanliga frågor och svar
om Nederländerna

Kan jag starta ett företag i Nederländerna om jag inte bor där?

Ja, medborgare i alla länder får registrera företag i Nederländerna. Vi har även förfaranden för att registrera ett företag på distans.

Behöver jag ha en nederländsk företagsadress?

Ja, företaget måste vara registrerat i Nederländerna, det är också möjligt att inrätta en filial eller ett representativt kontor för ett utländskt företag.

Vilka företagstyper finns i Nederländerna?

Den vanligaste företagstypen för utländska företagare är Dutch BV (aktiebolag), följt av Dutch Stichting (Foundation) och ett holländskt NV (offentligt företag). Det finns också ensam ägare, partnerskap och juridiska personer.

Hur snabbt är ett bolag i Nederländerna?

En företagsregistrering i Nederländerna kan slutföras om några dagar

Finns det ett minimikapital i Nederländerna?

Nej, det nederländska aktiebolaget har inte längre ett minimikapital. Det officiella minimumet är 0,01 euro för 1 aktie (eller 1 euro för 100 aktier). Men det rekommenderas att aktiekapitalet blir något högre.

Vilka är stegen för att öppna ett företag i Nederländerna?

Steg 1. Inlämning av inkorporeringshandlingarna
Steg 2. Inlämnande av bolagsordningen
Steg 3. Registrering hos skattemyndigheterna
Steg 4. Ansökan om företagets bankkonto

Vilka dokument behövs för införande av företag i Holland?

De viktigaste dokumenten för att öppna ett företag i Holland är ett giltigt hyresavtal för ditt företag, bolagsordningen och bolagsordningen

Behöver jag ha en lokal holländsk regissör?

En utländsk entreprenör som startar ett litet eller medelstort företag i Nederländerna kommer i de flesta fall att vara chef för det nya företaget själv. Detta är också fallet för utländska företagare som inte bor i Nederländerna. Enligt nederländsk lag är det tillåtet för en utlänning att vara ägare och styrelseledamot i ett företag.

Om du är ett multinationellt företag och har specifika skatteavtal som är mycket viktiga för ditt företag bör du ta hänsyn till ämnets krav med dina lokala skatterådgivare. I detta fall kan en lokal chef eller personal spela en roll för din skattestatus.

Kan vi aktivera som internationellt handelsföretag via ett holländskt företag?

Ja, det här är möjligt. Att etablera ett företag i Holland är mycket vanligt för internationella handlare. Det finns många fördelar med att införliva här.

Hur beskattas individer och företag i Nederländerna?

En företagsinkomstskatt på 15-25% tas ut i landet och företagen är också skyldiga att betala andra skatter som fastighetsskatt eller överföringsskatt. Inkomstskatt för individer belastas i progressiva räntor upp till 49,5%.

Om du har andra frågor som inte besvaras här, tveka inte att kontakta oss. En av våra professionella agenter kommer att kunna hjälpa dig med eventuella juridiska eller bokföringsfrågor som du kanske har.

Har du ytterligare information om Dutch BV?

Visst har vi sammanställt en omfattande broschyr Dutch BV FAQ för detta ämne. Vid eventuella frågor kan du alltid kontakta oss.

Finns det några speciella krav för äktenskap eller skilsmässa i Nederländerna?

Nederländerna tillåter utländska par att gifta sig och en advokat kommer att kunna hjälpa dig genom skilsmässaförfarandena.

Vilka är kraven för anställning i Nederländerna?

Förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare regleras av Nederländernas anställningsrätt. Utländska anställda måste erhålla arbetstillstånd innan de går in i landet och ett anställningskontrakt måste upprättas och skrivas i skriftlig form. En arbetsgivare kan välja att upprätta ett kontrakt med öppen löptid eller en med en bestämd varaktighet, beroende på vilken typ av verksamhet som utförs.

Vilka är de steg jag måste följa för att få medborgarskap i Nederländerna?

En individ kan bli en holländsk medborgare genom äktenskap, naturalisering, företagsinvandring eller genom optionsproceduren. Barn av nederländska föräldrar har rätt att hävda sitt nederländska medborgarskap. Vårt team kan ge dig mer information om dessa förfaranden och hjälpa dig att följa dem.

Behöver du visum för att komma in i Nederländerna? Hur kan jag få det?

Medborgare i EU-länder kan komma in i Nederländerna fritt. Invånare utanför EU kan besöka Nederländerna med Schengenvisum för kortare vistelse, vilket gör att du kan stanna i landet i högst 90 dagar. Längre besök kräver ett långsiktigt visum. Båda typerna av visum kan tillämpas på Nederländska ambassaden i det land där du bor.

Vad är förfarandet för inkasso i Nederländerna?

När en kund är lång försenad i betalningar kan insamling initieras. Extrajudiciella förfaranden kan tas som ett brev från advokat eller rättsliga frågor kan utföras när ärendet väckts i domstol. Vissa fall kräver att gäldenären lämnar in en konkursförlaga. Vårt nederländska företag kommer att kunna hjälpa dig med något av ovannämnda sätt.

Behöver jag särskilda tillstånd eller licenser för mitt nya företag i Nederländerna?

Beroende på vilken verksamhet du driver och vilken typ av verksamhet du utför, kan du behöva ett företags tillstånd. Dessa kommer att garantera att du lagligt kan handla, lagra, sälja och utföra finansiella aktiviteter.

Vilka är de grundläggande rättsliga kraven för utländska investerare som vill investera i Nederländerna?

Investerare från andra länder har lika mycket rätt att öppna ett företag i Nederländerna som någon nederländsk medborgare. De måste uppmärksamma lagstiftningen när det gäller investeringar, erhålla affärstillstånd, uppfylla krav på minimikapital och bedriva laglig och laglig affärsverksamhet.

Vilka är de viktigaste juridiska aspekterna som jag borde veta om företagsbildning i Nederländerna?

Några av de viktiga aspekter som du bör uppmärksamma är namnet på ditt företag som borde vara unikt och inte bryta mot lagar, ett registrerat kontor i landet, och efterlevnad av registreringskrav och uppnå nödvändiga affärstillstånd.

Vilka är stegen i affärstvister i Nederländerna?

Processen börjar vanligtvis med att käranden lämnar in ett krav. Du måste kontakta en civilrättslig advokat som övervakar rättegången och vårt team av experter på vårt holländska företag kan hjälpa dig i detta avseende. De kommer att kunna ge råd och representation i fall av avtalsbrott, intrång i immateriella rättigheter och många fler.

Hur kan jag registrera ett varumärke eller varumärke?

Det vanligaste sättet att registrera ett varumärke är att registrera ett nederländskt företag och sedan registrera ditt varumärke lokalt. Det kan vara möjligt att registrera ditt varumärke eller varumärke i Holland utan att bilda ett företag.

Behöver du mer information om Intercompany Solutions?

Redo att diskutera dina behov och tankar? Kontakta oss så är vårt team redo att hjälpa dig på din resa till Nederländerna.