Vanliga frågor

1. Kan jag starta ett företag i Nederländerna om jag inte bor där?

Ja, medborgare i alla länder får registrera företag i Nederländerna. Vi har även förfaranden för att registrera ett företag på distans.

 

2. Behöver jag ha en nederländsk företagsadress?

Ja, företaget måste vara registrerat i Nederländerna, det är också möjligt att inrätta en filial eller ett representativt kontor för ett utländskt företag.

 

3. Finns det ett minimikapital i Nederländerna?

Nej, det nederländska aktiebolaget har inte längre ett minimikapital. Det officiella minimumet är 0,01 euro för 1 aktie (eller 1 euro för 100 aktier). Men det rekommenderas att aktiekapitalet blir något högre.

 

4. Behöver jag ha en lokal nederländsk direktör?

En utländsk entreprenör, som startar ett litet eller medelstort företag i Nederländerna, kommer i de flesta fall att vara chef för det nya företaget själv. Detta är också fallet för utländska företagare som inte bor i Nederländerna. Enligt nederländsk lag är det fullt tillåtet för en utlänning att vara ägare och chef för ett företag.

Om du är ett multinationellt företag och har specifika skatteavtal som är mycket viktiga för ditt företag, bör du överväga substanskraven hos dina lokala skatterådgivare. I det här fallet kan en lokal chef eller personal spela en roll för din skattestatus.

1. Kan jag starta ett företag i Nederländerna om jag inte bor där?

Ja, medborgare i alla länder får registrera företag i Nederländerna. Vi har även förfaranden för att registrera ett företag på distans.

 

2. Behöver jag ha en nederländsk företagsadress?

Ja, företaget måste vara registrerat i Nederländerna, det är också möjligt att inrätta en filial eller ett representativt kontor för ett utländskt företag.

 

3. Finns det ett minimikapital i Nederländerna?

Nej, det nederländska aktiebolaget har inte längre ett minimikapital. Det officiella minimumet är 0,01 euro för 1 aktie (eller 1 euro för 100 aktier). Men det rekommenderas att aktiekapitalet blir något högre.

 

4. Behöver jag ha en lokal nederländsk direktör?

En utländsk entreprenör, som startar ett litet eller medelstort företag i Nederländerna, kommer i de flesta fall att vara chef för det nya företaget själv. Detta är också fallet för utländska företagare som inte bor i Nederländerna. Enligt nederländsk lag är det fullt tillåtet för en utlänning att vara ägare och chef för ett företag.

Om du är ett multinationellt företag och har specifika skatteavtal som är mycket viktiga för ditt företag, bör du överväga substanskraven hos dina lokala skatterådgivare. I det här fallet kan en lokal chef eller personal spela en roll för din skattestatus.

1. Kan jag starta ett företag i Nederländerna om jag inte bor där?

Ja, medborgare i alla länder får registrera företag i Nederländerna. Vi har även förfaranden för att registrera ett företag på distans.

 

2. Behöver jag ha en nederländsk företagsadress?

Ja, företaget måste vara registrerat i Nederländerna, det är också möjligt att inrätta en filial eller ett representativt kontor för ett utländskt företag.

 

3. Finns det ett minimikapital i Nederländerna?

Nej, det nederländska aktiebolaget har inte längre ett minimikapital. Det officiella minimumet är 0,01 euro för 1 aktie (eller 1 euro för 100 aktier). Men det rekommenderas att aktiekapitalet blir något högre.

 

4. Behöver jag ha en lokal nederländsk direktör?

En utländsk entreprenör, som startar ett litet eller medelstort företag i Nederländerna, kommer i de flesta fall att vara chef för det nya företaget själv. Detta är också fallet för utländska företagare som inte bor i Nederländerna. Enligt nederländsk lag är det fullt tillåtet för en utlänning att vara ägare och chef för ett företag.

Om du är ett multinationellt företag och har specifika skatteavtal som är mycket viktiga för ditt företag, bör du överväga substanskraven hos dina lokala skatterådgivare. I det här fallet kan en lokal chef eller personal spela en roll för din skattestatus.

1. Kan jag starta ett företag i Nederländerna om jag inte bor där?

Ja, medborgare i alla länder får registrera företag i Nederländerna. Vi har även förfaranden för att registrera ett företag på distans.

 

2. Behöver jag ha en nederländsk företagsadress?

Ja, företaget måste vara registrerat i Nederländerna, det är också möjligt att inrätta en filial eller ett representativt kontor för ett utländskt företag.

 

3. Finns det ett minimikapital i Nederländerna?

Nej, det nederländska aktiebolaget har inte längre ett minimikapital. Det officiella minimumet är 0,01 euro för 1 aktie (eller 1 euro för 100 aktier). Men det rekommenderas att aktiekapitalet blir något högre.

 

4. Behöver jag ha en lokal nederländsk direktör?

En utländsk entreprenör, som startar ett litet eller medelstort företag i Nederländerna, kommer i de flesta fall att vara chef för det nya företaget själv. Detta är också fallet för utländska företagare som inte bor i Nederländerna. Enligt nederländsk lag är det fullt tillåtet för en utlänning att vara ägare och chef för ett företag.

Om du är ett multinationellt företag och har specifika skatteavtal som är mycket viktiga för ditt företag, bör du överväga substanskraven hos dina lokala skatterådgivare. I det här fallet kan en lokal chef eller personal spela en roll för din skattestatus.

Behöver du mer information om Intercompany Solutions?

Redo att diskutera dina behov och tankar? Kontakta oss så är vårt team redo att hjälpa dig på din resa till Nederländerna.