Har en fråga? Ring en expert
BEGÄR EN GRATIS KONSULTATION

Att starta ett företag i Nederländerna enligt Ankaraavtalet

Uppdaterad 21 februari 2024

Om du vill starta ett företag i Nederländerna som utlänning finns det olika uppsättningar regler du måste följa. När du är bosatt i Europeiska unionen (EU) kan du i allmänhet starta ett företag utan några tillstånd eller visum. Om du kommer från ett annat land finns det dock extra steg du måste ta för att lagligt kunna starta ett företag i ett EU-land. Eftersom Turkiet fortfarande inte har anslutit sig helt till EU, gäller detta även dig, om du är turkisk bosatt och vill äga ett holländskt företag. Ändå är det faktiskt inte så komplicerat att uppnå detta. Du måste skaffa rätt visum och förbereda nödvändig dokumentation. När du väl har detta tar företagsregistreringsprocessen bara några arbetsdagar att slutföra. Vi kommer att beskriva de steg du måste ta i den här artikeln och hur Intercompany Solutions kan stödja dig med din strävan.

Vad är Ankaraavtalet exakt?

1959 ansökte Turkiet om medlemskap i Europeiska ekonomiska gemenskapen. Detta avtal, Ankaraavtalet, undertecknades den 12th av september 1963. Avtalet föreskriver att Turkiet så småningom kan ansluta sig till gemenskapen. Ankaraavtalet lade också grunden för en tullunion. Det första finansprotokollet undertecknades 1963 och det andra följde 1970. Man kom överens om att med tiden alla tullar och kvoter mellan Turkiet och Europeiska ekonomiska gemenskapen skulle avskaffas. Först 1995 slöts fördraget och en tullunion upprättades mellan Turkiet och Europeiska unionen. Ankaraavtalet från 1963 mellan Turkiet och EU och tilläggsprotokollet innehåller bland annat vissa rättigheter till förmån för turkiska företagare, högutbildade anställda samt deras familjemedlemmar.

Även om dessa rättigheter till förmån för turkiska medborgare finns, kan det fortfarande vara lite svårt att organisera allt i ett land som är främmande för dig, och som har en byråkrati som skiljer sig mycket från det turkiska systemet. Att låta någon vägleda dig genom proceduren kommer inte bara att underlätta din börda, utan du kan också undvika onödiga misstag och slöseri med tid. Tänk på att att starta ett utländskt företag alltid medför vissa ansvarsområden och risker. Du bör till exempel bekanta dig med det nationella skattesystemet i det land du vill etablera ett företag i. Du måste betala holländsk skatt när du är verksam inom Nederländerna. Uppsidan är att du kommer att kunna dra nytta av den europeiska inre marknaden och därmed kan transportera varor och erbjuda tjänster fritt inom EU:s gränser.

Vilken typ av företag kan du starta i Nederländerna?

Om du har funderat på att äga ett företag i EU, så har du förmodligen redan en grundläggande idé om vilken typ av företag du skulle vilja starta. Möjligheterna är faktiskt väldigt breda, eftersom Holland trivs på många sätt. Holländarna strävar ständigt efter innovation och framsteg inom olika sektorer, vilket gör det möjligt för dig att dra nytta av det sunda och stabila företagsklimatet. Dessutom är bolagsskattesatserna fördelaktiga jämfört med många grannländer. Dessutom kommer du att hitta en högutbildad och mestadels tvåspråkig arbetskraft i Nederländerna. Detta innebär att du lätt kommer att hitta högkvalitativa medarbetare, verkligen nu har arbetsmarknaden öppnats. Utöver att kontraktera personer kan du också välja att anlita frilansare för att göra lite extraarbete åt dig. Eftersom Nederländerna har extremt goda förbindelser med resten av världen blir det väldigt enkelt att starta ett logistikföretag eller annan typ av import- och exportföretag. Du har hamnen i Rotterdam och flygplatsen Schiphol inom högst två timmars resa inom din närhet, vilket gör att du snabbt kan transportera varor över hela världen.

Några företagsidéer som du kan överväga:

Detta är bara några förslag, men möjligheterna är nästan obegränsade. Huvudkravet är att du är ambitiös och villig att arbeta hårt, eftersom du måste ta hänsyn till att du kan ha stor konkurrens. Vi rekommenderar starkt att du skapar en bra affärsplan, där du gör lite marknadsundersökningar och inkluderar en ekonomisk plan. På så sätt är chansen större att du kan hitta en tredje part för att finansiera dig, om du behöver extra pengar för att starta ditt företag.

Fördelar med att äga ett holländskt företag

Som vi redan diskuterat ovan finns det mycket potential att starta ett framgångsrikt företag i Holland. Förutom att vara ett handelsland anses infrastrukturen i Nederländerna vara en av de bästa i världen. Inte bara de fysiska vägarna, som är utmärkta, utan också den digitala infrastrukturen. Holländarna har investerat mycket tid och ansträngning för att ansluta varje hushåll till en snabb internetanslutning, så du kommer aldrig att ha anslutningsproblem. Landet är ekonomiskt och politiskt stabilt, plus att städerna anses vara mycket säkra jämfört med många andra länder. Holländarna har också många bi- och multilaterala avtal med andra länder, som förhindrar dubbelbeskattning och andra frågor som kan påverka ditt företag negativt. Detta gör att du kan fokusera på dina huvudmål, i motsats till att vara orolig för vissa problem som kan uppstå. Slutligen är holländarna ambitiösa och gillar att arbeta tillsammans med utlänningar. Du kommer att känna dig välkommen och kunna träffa många likasinnade entreprenörer att potentiellt göra affärer med.

Visum och tillstånd du kan behöva

Om du vill starta ett företag som turkisk bosatt finns det två saker du behöver:

 • Ett "start-up" uppehållstillstånd
 • Visum för lång vistelse (mvv). Det finns några undantag från detta sista krav, som du hittar här.

De allmänna kraven för de tillstånd du behöver är följande:

Krav

 • Du uppfyller de generella krav som gäller för alla.
 • Du arbetar tillsammans med en pålitlig mentor: en facilitator. Detta samarbete ska skrivas ned i ett undertecknat kontrakt mellan dig och handledaren.
 • Ditt företag är innovativt i följande situationer:
  • Produkten eller tjänsten är ny för Nederländerna.
  • Uppstarten använder ny teknik inom produktion, distribution och/eller marknadsföring.
  • Startupen har ett nytt sätt att arbeta och organisera sig.

Se webbplatsen för Dutch Enterprise Agency (på holländska: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland eller RVO) för mer information om innovativt entreprenörskap.

 • Du spelar en aktiv roll i organisationen. Det betyder att du måste vara mer än bara en aktieägare eller finansiär.
 • Du har en steg-för-steg-plan för att gå från idé till företag. RVO bedömer uppstarten och ser om du uppfyller kraven för steg-för-steg-planen. Steg-för-steg-planen innehåller följande information:
  • Organisationens struktur
  • Roller och ansvar
  • Den juridiska formen
  • Personalen
  • Företagets mål
  • En beskrivning av din innovativa produkt eller tjänst
  • En beskrivning av planeringen och aktiviteterna som ingår i etableringen av företaget
  • Du och facilitatorn är registrerade i Handelskammarens handelsregister (på nederländska: Kamer van Koophandel eller KvK).
 • Du uppfyller inkomstkraven. Detta kan bevisas på två olika sätt:
  • Du kan visa ett kontoutdrag som visar att du har tillräckligt med pengar på ditt konto.
  • Att ha en annan juridisk person eller fysisk person, till exempel facilitatorn, finansierar din vistelse. Beloppet måste vara tillgängligt för hela din vistelse (högst 1 år).

Krav på facilitatorer

RVO för en lista över facilitatorer som uppfyller dessa krav.

 • Handledaren har erfarenhet av att handleda innovativa start-ups.
 • Handledaren är ekonomiskt frisk.
 • Facilitatorn har inte beviljats ​​betalningsinställelse eller försatts i likvidation och har inget negativt eget kapital.
 • Facilitatorn har inget majoritetsintresse i det nystartade företaget.
 • Handledaren är inte ditt barn, förälder, morförälder, farbror eller moster (familj upp till och med tredje graden).
 • Handledaren har en ställföreträdare inom organisationen.[1]

Vi förstår att detta kan vara lite komplicerat för någon som aldrig har gjort affärer i Nederländerna tidigare. Därför, Intercompany Solutions kan hjälpa dig med att starta ditt holländska företag från A till Ö. Vi har en specialiserad immigrationsadvokat som kan hjälpa dig att skaffa nödvändiga visum och tillstånd, när det visar sig att du behöver dessa för att bosätta dig här.

Intercompany Solutions kan hjälpa dig med hela etableringsprocessen

Tack vare vårt erfarna team har vårt företag redan framgångsrikt etablerat mer än 1000 företag i Nederländerna. Allt vi behöver från dig är rätt dokument och information, och vi tar hand om resten. När ditt företag är registrerat hos den holländska handelskammaren kan du starta din affärsverksamhet omedelbart. Vi kan också hjälpa dig med extra tjänster, som att öppna ett holländskt bankkonto, leta efter en lämplig plats för dina kontor, din periodiska och årliga skattedeklaration och eventuella juridiska frågor du kan stöta på på vägen. Kontakta oss gärna för mer information om processen, vi delar gärna med dig av allt du behöver och hjälper dig på din resa mot entreprenörskap.


[1] https://ind.nl/en/residence-permits/work/start-up#requirements

Om du vill starta ett företag i Nederländerna som utlänning finns det olika uppsättningar regler du måste följa. När du är bosatt i Europeiska unionen (EU) kan du i allmänhet starta ett företag utan några tillstånd eller visum

Behöver du mer information om det nederländska BV-företaget?

KONTAKTA EN EXPERT
Tillägnad att stödja företagare med att starta och växa i Nederländerna.

Medlem i

menychevron nertvär cirkel